Általános Szerződési Feltételek

 

 

Jelen ÁSZF tartalmazza a keletiszel.hu (továbbiakban: Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

 

A Webáruház címe: www.keletiszel.hu

 

Tartalom:

 

Általános rendelkezések

Az általános szerződési feltételek elfogadása

Elektronikus szolgáltatások

Az adásvételi szerződés létrejötte

Fizetési feltételek

A termék kézbesítése

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

Elállási jog

Záró rendelkezések

 

1.Általános rendelkezések, a szerződés alanyai

A Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató vagy Eladó) adatai:

Cégnév: Molnár Zoltán Egyéni Vállalkozó

Székhely: 8000 Székesfehérvár Homonnai u. 3.

Adószám: 68065205-1-27

Statisztikai számjel: 68065205-4791-231-07

Nyilvántartási szám: 51169486

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-09945805

Szerződés nyelve: magyar

E-mail: om@keletiszel.hu

Telefon: +36705077000

 

Megrendelő/Felhasználó: a Webáruházban bármely elektronikus szolgáltatásra regisztráló vagy a Szolgáltató részére megrendelést küldő személyek. (továbbiakban: Felhasználó vagy Megrendelő)

 

2.Az általános szerződési feltételek elfogadása

Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő regisztrálja magát.

 

3.Elektronikus szolgáltatások

 

Fiók létrehozása:

Regisztrációs adatlap kitöltésével, regisztráció kérelmével Regisztrációhoz szükséges adatok: név, e-mail cím, jelszó. A Fiókot a felhasználó határozatlan ideig, ingyenesen használhatja. A fiókot a felhasználó az Ügyfélszolgálatnak címzett írásbeli kérelemmel bármikor töröltetheti.

Megrendelési adatlap

A megrendeléshez szükséges a megrendelési adatlap kitöltése, és a megrendelés elküldése. (eddig a pillanatig áll fenn a bevitt adatok Felhasználó általi módosításának lehetősége) A megrendeléshez szükséges adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, adásvételi szerződésre vonatkozó adatok: termék/ek, mennyiség, szállítási cím, szállítási módja, fizetés módja A Megrendelési adatlap használata ingyenes.

 

Az elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő észrevételek (kivéve a termékre vonatkozó szavatossági és jótállási igényeket)

A Felhasználó az Ügyfélszolgálat e-mail vagy postai címére küldött írásbeli levelével, teheti meg. Kérjük, levelében jelölje meg az a) észrevétel tárgyát, azzal kapcsolatos körülményeket, rendellenességeket, előfordulásának időpontját; b) a felhasználó igényeit; c) a felhasználó elérhetőségét. Bármilyen észrevételre az Ügyfélszolgálat azonnal, de legkésőbb az észrevétel kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül válaszol.

 

4.Az adásvételi szerződés létrejötte

 

Amennyiben a Felhasználó a megrendelési adatlap megküldésével megrendelést tett a Webáruházban, és az Ügyfélszolgálat a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között.

A megrendelés visszaigazolása a megrendelési adatlapon feltüntetett e-mail címre történik, amelyben a Szolgáltató/ Ügyfélszolgálat nyilatkozik arról, hogy a megrendelést kézhez kapta, elfogadta, és megerősíti az adásvételi szerződés létrejöttét.

Amennyiben a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Felhasználóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttsége alól mentesül.

A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Az adásvételi szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai:

A Felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

5.Fizetési feltételek

 

A Webáruházban feltüntetett árak Magyar forintban, Euróban, USA Dollárban (HUF,EUR,USD) vannak megadva. A közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. ÁFA mentes egyéni vállalkozást létesítettünk. A mindenkori törvények szerint az elért bevétel után ÁFÁ-val növelt értéket számlázunk ki. A vételár ez esetben is tartalmazza az ÁFA összegét. A megrendelés tárgyát képező termék adóval összevont, összesített áráról, valamint a kézbesítés költségeiről (szállítási költség, kézbesítési és postai költség) és más költségekről, ha pedig nem lehetséges a díjak összegének megállapítása, akkor a teljesítés költségeiről a Webáruház oldalain tájékozódhat a megrendelés megtétele közben, és abban a pillanatban, amikor a megrendelési adatlap elküldésével szándéknyilatkozatot tesz adásvételi szerződés megkötésére. Postázást EU országokon belül vállalunk. Ha külső országból érkezik megrendelés, a szállítási és fizetési feltételek egyedi elbírálás alá esnek.

Lehetséges fizetési módok:

a) Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvét)

 

Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

 

b) átutalással (előreutalás)

 

Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó részére Erste Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-09945805 számú pénzintézeti számlájára.

 

Az Eladó kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 14:00 órával bezárólag az Eladó a fent megjelölt bankszámláján jóváírásra került.

 

A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

 

c) domborítottan nyomott bankkártyával való fizetés

 

Bankkártyás fizetés esetén a Vevő a felhasználói felületen található „Pénztárból” átirányításra kerül a ………. Bank biztonságos weboldalára, amelyen keresztül ténylegesen megtörténik a vételár kiegyenlítése.

 

Sikeres fizetéskor a pénzintézeti weboldal a Vevőt visszairányítja a felhasználói felületre. Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával ugyanez történik, és a Vevő ismételten megkísérelheti a bankkártyája használatát vagy egyéb kiegyenlítési módot választhat.

 

Eladó pénzintézete a vételár teljesítése céljából csak az alábbi bankkártyákat tudja elfogadni:

 

MasterCard;

 

MasterCard Electronic;

 

Maestro;

 

Visa;

 

Visa Electron.

 

6.A termék kézbesítése

 

A termék kézbesítése Magyarország és EU országainak területén lehetséges. Egyéb eset külön egyedi egyeztetés tárgyát képezi

A termék kézbesítése díj ellenében történik, kivéve, ha az adásvételi szerződés mást állapít meg.

A termék kézbesítésének költségei (szállítási, kézbesítési és postai szolgáltatási díj) a Megrendelés megtétele során kerülnek feltüntetésre, illetve a Felhasználó az adásvételi szerződés megkötésére irányuló szándéknyilatkozatának megtétele időpontjában.

Az alábbi kézbesítési módok lehetségesek:

a) futárszolgálattal történő kézbesítés előzetes vagy átvételkor történő fizetéssel;

 

b) személyes átvétellel az üzletekben, azok meghatározott nyitvatartási napjain és időpontjai szerint.

 

Az Ügyfélszolgálat által megjelölt üzletben történő személyes átvétel ingyenes.

A megrendelés feladásának határideje a fizetés jóváírásától számított 5 munkanap, kivéve, ha az adott termék leírásában vagy a megrendelés megtételekor rövidebb határidő van megadva. Különböző feladási határidővel rendelkező termékek esetén a feladás határideje a leghosszabb határidő, ami azonban nem haladhatja meg a fizetés jóváírásától számított 5 munkanapot.

A megrendelés feladásának határidejét a fizetési módtól függően a következőképpen számoljuk

a) banki átutalással vagy bankkártyával történő fizetés esetén a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napjától;

 

b) utánvét esetén az adásvételi szerződés megkötésének napjától

 

Személyes átvétel esetén a termék 5 munkanapon belül a megjelölt székhelyünkön külön egyeztetett időpontban átvehető, kivéve, ha a termék leírásában vagy a megrendelés megtételekor más határidő van feltüntetve. A termék átvételre való készenlétéről a Felhasználót külön értesítjük.

A termékek kiszállítását a Futárszolgálat a Felhasználóval egyeztetett időpontban végzi. A felhasználó köteles a kiszállítás (vagy a személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és a Szolgáltató ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) a Szolgáltatóval a honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Szolgáltatói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.

Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át a Szolgáltatóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.

 

7.A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 

Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

8.Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

 

Írásban:

postai úton: Molnár Zoltán, Székesfehérvár Homonnai utca 3.

e-mailben: om@keletiszel.hu

Telefonon: +3670/5077000

A bejelentéssel kapcsolatban legkésőbb 14 naptári napon belül nyilatkozunk, ennek hiányában a reklamációt indokoltnak tekintettük.

Amennyiben a reklamáció megítéléséhez szükséges, megkérjük a Felhasználót, hogy a mi költségünkre juttassa el a terméket az alábbi címünkre.

Igénybejelentés tartalma: vásárló neve, címe; termék megnevezése, vételár; vásárlás időpontja; hiba bejelentésének időpontja; hiba leírása; vásárló által érvényesíteni kívánt igény.

Fogyasztói jogvita esetén a felhasználó a A Fejér megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat:

Székhelye/Levelezési címe: 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 4-6..

Telefon: 06-22-510-310

Ha problémája van valamely termékünkkel kapcsolatban, és panaszát nem sikerült érvényesítenie nálunk, akkor panaszát benyújthatja az EU online vitarendezési platformján („ODR platform”). Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Ez a felhasználóbarát és interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform használatával a fogyasztó és a kereskedő megegyezhetnek egy vitarendezési testület kiválasztásában, majd ezt követően végigmennek egy folyamaton, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára. Az ODR platform itt érhető el: http://ec.europa.eu/odr."

 

9.Elállási jog (45/2014.(II.26.) Korm. rendelet)

 

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: H-8000 Székesfehérvár Homonnai utca 3. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltató az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, tehát az összeget a megadott bankártyára tértjük vissza. Ha a fizetés utánvéttel történt, kérjük a bankszámlaszámot IBAN formátumba megadni, hogy az összeget a számlájára visszaküldhessük. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – fuvarozási költséget - Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Záró rendelkezések

A Webáruház internetes tartalma, a szövegekkel, grafikákkal, fényképekkel, animált fényképekkel, filmekkel, illusztrációkkal és bizonyos esetekben hangokkal és programokkal együtt a Molnár Zoltán E.V. tulajdonát képezik. Ezen tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Felhasználásuk kizárólag az Molnár Zoltán E.V. kifejezett engedélyével megengedett. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et részben, vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa, a felhasználó értesítése mellett. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.

Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, különösen a Polgári Törvénykönyvben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamit az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

Mellékletek:

1. Adatvédelmi tájékoztató

2. Elállási nyilatkozatminta

 

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA (45/2014 (II.26.) KORM. RENDELET)

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett

 

Molnár Zoltán E.V.

Székesfehérvár

Homonnai utca 3.

H-8000

Hungary

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

 

 

 

A fogyasztó(k) neve:

 

 

 

 

A fogyasztó(k) címe:

 

 

 

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

 

Kelt